free page hit counter

Tag Archives: suap

Harus “Nyogok” Supaya Urusan Lancar, Gimana Hukumnya?

Sogokan dalam Islam

Kejujuran dan amanah adalah sesuatu yang bernilai mahal dan layak dipertahankan. Nilai-nilai jujur bukan hanya pada ucapan dan janji-janji yang ditepati, tapi juga jujur dalam akad dan amanah yang diemban. Seorang pekerja yang sudah mendapatkan gaji atau bayaran dari tugas yang diembankan kepadanya maka dilarang mengambil upah tambahan yang berkaitan …